LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Vocabulaire d'allemand

Cours : Vocabulaire d'allemand. Recherche parmi 280 000+ dissertations

Par   •  21 Janvier 2018  •  Cours  •  489 Mots (2 Pages)  •  422 Vues

Page 1 sur 2

« Jongens kunnen geen pijn verdragen. »

Woordenschat : (p.18 N°5)

Het vooroodeel

Un préjugé

Klopt

C’est exact, correspond

Bij

Près de

Slechts

Seulement

De waarheid

La vérité

Het verschil

La différence

De Geïnterviewde

L’interviewé

Het onderzoek

La recherche, l’étude

De Wetenschappers

Le scientifique

Duizenden

Des milliers

Onderzoeken (pp : onderzocht)

Examiner

Vroegen

Tôt

Het cijfer

Chiffre, note

Zeggen (Zegden)

Dire (ont dit)

Integendeel

Au contraire

Kruiswoordpuzzel :

Across :

3. …… studeert wetenschap.

4. 10X100 = …..

8. synoniem van in tegenstelling tot / (-2) is de ......... van (2)

10. {1, 2, …, 8, 9} zijn ……

11. antoniem van laat

13. De .......... komt van kinderen

14. Synoniem van alleen

15. juist, correct

Down :

1. analyse, enquête, experiment

2. een mening die niet op feit is gebaseerd

5. De dokter ….. patiënten.

6. ……. is op tv. (persoon)

7. Synoniem van spreken

9. synoniem van naast

12. We hebben gelijkenis en ook .........

Samenvatting :

In de text :« Jongens kunnen geen pijn verdragen », slechts 34% van de jongens ga akkoord met deze vooroordeel maar 76% van de meisjes zegden dat. Wetenschappers onderzochten verschillende dossiers van ziekenhuispatienten. Ze vroegen de patienten om hun pijn een cijfer van 1 tot 10 te geven. Dus voor een zelfde ziekte vertelden de vrouwen dat ze meer pijn hadden dan mannen.

Vragen :

1. Denkt u dat de jongens kunnen geen pijn verdragen ?

2. Denkt u dat het normal is dat 38 meisjes van 50 denken dat het is juist ?

3. Deze vooroordeel is het juist ? (cfr de samenvatting)« Jongens kunnen

...

Télécharger au format  txt (3.4 Kb)   pdf (48.7 Kb)   docx (13.3 Kb)  
Voir 1 page de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com